Хроичният запек е често срещан проблем, характерен за всички възрасти. Малко хора обаче си дават сметка, че той може да бъде причинен от различни физиологични явления – като започнем от влошената перисталтика заради неправилно хранене и минем през инфекциозни и органични заболявания. Често тези проблеми са решими с диетен режим, прием на слабителни вещества или фибри, а също и с помощта на специфични лекарства. Понякога обаче резултат от всичко това липсва, защото затрудненото изхождане е следствие на функционален проблем. Става въпрос функционално нарушение на механизма на дефекацията. Този сайт е посветен на заболяването „диссинергична дефекация“. Това е нарушение, което можем да срещнем и под понятията анизъм, дисфункция на тазовото дъно или диссинергия. Ако желаете да се запознаете със симптомите на диссинергичната дефекация, моля прочетете някои от статиите, посочени по-долу.

Сайтът предоставя любителски преводи на проверени медицински стаии и материали, посветени на заболяването. Няма комерсиални цели. Надявам се да е от помощ както на медицински работници, така и на хората, които се опитват да устъновят какво не е наред с тях.

Ако желаете да помогне на автора на този сайт, който също страда от диссинергия, може те да се свържете с мен на адрес bojanb@ya.ru

Биофийдбек терапия при хроничен запек – за някои митове и погрешни схващания

Превод на статията: Chiarioni, G. Biofeedback treatment of chronic constipation: myths and misconceptions. Tech Coloproctol 20, 611–618 (2016). https://doi.org/10.1007/s10151-016-1507-6 Въведение

МР-дефекография при функционални нарушения на дефекацията

Частичен превод на статията: Piloni, V., Tosi, P., & Vernelli, M. (2013). MR-defecography in obstructed defecation syndrome (ODS): technique, diagnostic

Биофийдбек при диссинергия на тазовото дъно

Превод от английски на статията: Bassotti, G et al. “Biofeedback for pelvic floor dysfunction in constipation.” BMJ (Clinical research ed.)

Биофийдбек терапия при запек

Превод на изследването: Rao S. S. (2011). Biofeedback therapy for constipation in adults. Best practice & research. Clinical gastroenterology, 25(1),

Аноректална манометрия с висока резолюция

Превод от чешки на публикацията: KOŽELUHOVÁ, Jana. High-resolution anorektální manometrie. In: Novinky v gastroenterologii a hepatologii II. 2017, s. 141-152.

Разтройства на дефекацията. Диссинергична дефекация.

Статията е превод от руски: Фоменко О.Ю., Титов А.Ю., Бирюков О.М., Мудров А.А., Белоусова С.В., Егорова Д.В. ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНОЕ

Римски критерии за констипация

Римските критерии IV за диагностициране на функционална констипация. Трябва да са валидни поне две от следните: (За период от поне